www.eprace.edu.pl » gleby

Właściwości chemiczne gleb w obszarach silnie zdegradowanych siedlisk leśnych nadleśnictwa Puławy

Autor:

Antoni Cichoń

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. Henryka Domżała

Recenzent:Uczelnia:

Akademia Rolnicza w Lublinie

Kierunek:

Rolnictwo

Data powstania:

2003-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-09-20 21:35:25

Opis pracy:

Celem pracy było zbadanie właściwości chemicznych gleb w obszarach silnie zdegradowanych siedlisk leśnych Nadleśnictwa Puławy oraz ocena sytuacji ekologicznej środowiska glebowego tego obszaru.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.