www.eprace.edu.pl » gleby » Zdjęcia

Zdjęcia

Odległość od Zakładów Azotowych 2 km

Odległość od Zakładów Azotowych 2 km. W kierunku N-E

W miejsce wypadającej sosny wchodzi drzewostan liściasty.

Odległość od Zakładów Azotowych 8 km w kierunku N-E

Widoczna granica pomiędzy starodrzewiem a sukcesją drzewostanu

liściastego w lokalnym zagłębieniu terenowym.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.