www.eprace.edu.pl » gleby » Literatura

Literatura

 1. Beaton J.D., Harapiak J.W., Speer R.C., Gardiner R.T., Release of plant nutrients from forest soil humus treated with nitrogen and sulphate fertilizers, Can. Soil Sci. Soc. Meet. Saskatoon 1969

 2. Bielińska E.J., Domżał H., Aktywność enzymatyczna gleb leśnych w obszarze oddziaływania Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., Warsztaty Naukowe Puławy 1999

 3. Brogowski Z., Borzyszkowski J., Gworek B., Ostrowska A., Porebska B., Sienkiewicz J.: Roczn. Glebozn., 1997, XLVIII, 1/2, 111.

 4. Brożek S.: Rocz. Glebozn., 1985, 36, 3, 91.

 5. Clarkson J., Schmandt J.: Emerging Issucs in Forest Policy, 1992, 48. Univ. British Columbia Press. Canada.

 6. Dechnik I., Kaczor A.: I Intern. Scien. Symp.: „Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb”, Lublin, 1993, 101.

 7. Dobrowolska I.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1995, 418, 335.

 8. Dobrzański B., Zawadzki S. (Red. B. Dobrzański), Gleboznawstwo, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1993

 9. Drozd J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1995, 418, 347.

 10. Filipek T. Podstawy i skutki chemizacji agroekosystemów. Wyd AR w Lublinie 1999.

 11. Foster N.W., Mitchell M.J., Morrison I.K., Shepard J.P.: Can. J. For. Res., 1992, 22, 167.

 12. Górny M., Kowalkowski A., Madejski A., Podstawy zagospodarowania terenów leśnych w rejonie oddziaływania przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w okolicy Puław, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 1975

 13. Jakubczak Z., Studia Puławskie, B, 1, 1986

 14. Jakubczak Z.: Studia Puławskie, B, 1, 1986, 237.

 15. Jedliczko S.: Działalność Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na rzecz ochrony środowiska. In: Kom. Nauk Leśnych PAN, „Funkcjonowanie gleb leśnych na terenach zagrożonych i trendy jego zmian”, Puławy, 27-37, 1999

 16. Kabała C.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1995, 418, 361.

 17. Kimmins J.P. 1989. Ecological implication of successional manipulations. In: B.A. Scrivender, Committees. Winter Workshop, Prince George. February 2-3 1998. FRDA Rep: 9-16.

 18. Kowalkowski A., Jedliczko S.: Degradacja gleb wytworzonych z piasków pod wpływem emisji azotowej. W: I. Wiatr (red.) Technika i technologia w ochronie środowiska. I Forum Inżynierii Ekologicznej, Lublin-Nałęczów, 70-83, 1996

 19. Kowalkowski A., Kopron H., Lewandowska J., Jedliczko S., Płecha R.: Możliwości przywracania funkcji leśnych w długotrwale niezrównoważonym ekosystemie leśnym Nadleśnictwa Puławy. In: Kom. Nauk Leśnych PAN, „Funkcjonowanie gleb leśnych na terenach zagrożonych i trendy jego zmian”, Puławy, 49-63, 1999

 20. Kowalkowski A., Ostrowska A., Pacewicz T., Szczęsny P., Wpływ emisji przemysłowych na właściwości bielicoziemnych gleb leśnych okolicy Puław, Instytut Badawczy Leśnictwa – dokumentacja 1974

 21. Kowalkowski A., Szczęsny P., Borzyszkowski J., Wpływ długotrwałego oddziaływania imisji azotowej na sorpcyjne właściwości gleb rdzawych bielicowych w okolicy Puław, Instytut Badawczy Leśnictwa – dokumentacja 1975

 22. Kuchniarz M., Mazurski K.R.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1995, 418, 341

 23. Łabuda S., Niemira A. 2000. The need of regard of soil properties and soil conditions as well as extraction methods in evaluation of environmental hazards with trace elements. Chemia i Inzynieria Ekologiczna, 7, 5: 465-471.

 24. Mazurski K.R.: Prze. Geogr., 1989, 61, 4, 605

 25. Motowicka-Terelak T., Terelak H.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1994, 413, 235.

 26. Musierowicz A., Uggla H. Gleboznawstwo leśne ogólne, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1967.

 27. Pokojska U. 1998. Zakwaszenie gleb leśnych. Stan wiedzy i perspektywy badań. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 456: 63-70.

 28. Raport o stanie środowiska w rejonie oddziaływania ZA PUŁAWY, Lublin, 1982,1994.

 29. Szember A. Mikrobiologia rolnicza. Wyd. AR W Lublinie 1986.

 30. Umińska R. 1988. Ocena poziomu pierwiastków śladowych stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia w glebach. Rozprawa habilitacyjna. IMW, 6: 7-13.

 31. Wiatr I., Inżynieria ekologiczna, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Warszawa – Lublin 1995komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.