www.eprace.edu.pl » gleby » Wyniki badań » Odczyn gleb

Odczyn gleb

Badane gleby charakteryzują się odczynem od bardzo kwaśnego do kwaśnego, z pH w 1 mol·dcm-3 KCl od 2,8 do 3,9 i pH w H2O od 3,9 do 5,1 (tab. 2). Tak wysokie kwasowości uwarunkowane są długotrwałą, intensywną imisją związków azotowych w formie opadu suchego i mokrego do gleb. W warunkach wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami i anionami N, powstają nadmiary protonów H+ wywołujące kwasowe reakcje.

Tabela 2. Odczyn gleb badanych obiektów


Obiekt Gleba Warstwa

(cm)

pH

w H2O

PH w

1 mol·dcm-3 KCl

1 P Rdzawa,wytworzona

z piasków luźnych

5 – 10 4,1 3,4
10 – 20 4,3 3,5
2 P Rdzawa,wytworzona

z piasków luźnych

5 – 10 3,9 3,2
10 – 20 4,2 3,3
3 P Rdzawa,wytworzona

z piasków luźnych

5 – 10 4,3 3,4
10 – 20 4,5 3,6
1 Ż Glejobielicowa

torfiasta

5 – 10 4,5 3,5
10 – 20 4,7 3,8
2 Ż Rdzawa,wytworzona

z piasków sg

5 – 10 4,0 2,9
10 – 20 4,7 3,6
3 Ż Opadowo-glejowa,

Wytworzona z pgp

5 – 10 3,9 2,8
10 – 20 4,1 3,2
4 Ż Opadowo-glejowa,

Wytworzona z pgp

5 – 10 4,4 3,3
10 – 20 4,8 3,6
5 Ż Opadowo-glejowa,

Wytworzona z pgp

5 – 10 4,9 3,7
10 – 20 5,1 3,9

Szczegółowy opis przedstawiono w rozdziale IV.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.